Algemene voorwaarden

Statiegeld onderdelen:
Voor alle verkopen van Jambroes b.v. waarbij de oude onderdelen ingeruild moeten worden gelden de volgende voorwaarden:

  • Het in te ruilen artikel moet identiek zijn aan het te leveren artikel, tenzij met Jambroes b.v. anders is overeengekomen.
  • Het in te ruilen artikel moet schoon en droog worden aangeleverd. Dit wil zeggen vrij van olie en vet.
  • Indien het te leveren artikel door Jambroes b.v. aan u in de originele verpakking wordt toegezonden, dient het in te ruilen artikel in dezelfde verpakking door u te worden teruggezonden. Het terugzenden van het in te ruilen artikel aan Jambroes b.v. dient dan vrij van kosten te geschieden.
  • In alle gevallen moet u een copie van de factuur kunnen tonen of meezenden.

Alleen in bovengenoemde gevallen kan Jambroes b.v. het door u betaalde statiegeld terugbetalen. Zodra u of derden het onderdeel uit elkaar hebben gehaald, is Jambroes b.v. niet meer aansprakelijk.

Verzending:
Jambroes b.v. verstuurd de artikelen na betaling naar het door u opgegeven adres. De artikelen en transportkosten moeten vooraf betaald worden.

Auto onderdelen

Ontvangst van goederen:
Bij ontvangst van de door jambroes b.v. aan u toegezonden pakketten, dient u direct na te gaan of zegels en plakbanden niet stuk zijn en het pak niet is beschadigd. Mocht dit wel het geval zijn, schrijft u dit dan op de vrachtbrief in overeenstemming met de actuele toestand en hoeveelheid van de inhoud van de verzending VOOR U HET ONTVANGSTBEWIJS TEKENT! Bewaar uw copie bij uw factuur en dien onmiddelijk bij de transportfirma een klacht in. Bewaar uw verpakking tot alles geregeld is.

Jambroes b.v. draagt zorg voor dubbele controle van de door u bestelde artikelen, één maal bij orderverzending en een tweede maal bij het verpakken van de goederen om zo geen fouten te maken. De laatste controle ligt bij u als klant. U dient zelf zorg te dragen voor deze eindcontrole.

Gaat u na of u alle gefactureerde artikelen heeft ontvangen en of deze mechanisch goed werken. Wacht niet met de controle van de artikelen tot u ze werkelijk nodig heeft. Problemen binnen drie dagen na ontvangst aan Jambroes b.v. melden. Waarborg Zodra er een garantie geldt voor de door u gekochte artikelen, dan gaat deze garantieperiode in vanaf de factuurdatum.

Jambroes b.v. is van zijn garantieverplichtingen ontheven indien:

  • U of derden het artikel/onderdeel uit elkaar hebben gehaald.
  • U of derden zonder toestemming van Jambroes b.v. werkzaamheden aan het artikel/onderdeel laat verrichten of deze zelf verricht.
  • U of derden het artikel/onderdeel niet hebben aangewend voor het doel waarvoor het is bestemd.
  • U of derden het artikel/onderdeel op een kennelijk onkundige wijze hebben verwerk.

Ruilen:
Auto-electrisch kan niet geruild worden.

map

JAMBROES B.V.
Tweede Kruisweg 2
3291 KB Mookhoek
The Netherlands

Telefoon +31(0)78 673 41 87

Website: www.jambroes.nl
E-mail: sales@jambroes.nl

Rabobank Strijen rek.nr. 38.18.15.412
B.T.W. nr. 8827.023.B.01

K.v.K. Zuid-Holland Zuid 23065214

Internationaal bankverkeer:
IBAN: NL 55 RABO 0381 8154 12
BIC: RABONL2U